BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG CÔNG NGHỆ ĐỨC

BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG CÔNG NGHỆ ĐỨC
STT HÌNH MINH HỌA DÒNG SẢN PHẨM HK NHÔM 6063 CAO CẤP ĐVT  ĐƠN GIÁ
(VND) 
DÒNG SẢN PHẨM TITADOOR TIÊU CHUẨN
1 PM-701 Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM701
-Kết cấu: thân cong 2 lớp+ thanh ngang chịu lực- lá kín màu Ghi
-Đặc điểm: móc dày 1.1mm +/-6%
     1.095.000,00
2 PM-491 Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM491
-Kết cấu: 2 chân, 1 vít + 3 thanh chữ K chịu lực- Lá kín, màu Ghi
-Đặc điểm: móc dày 0.95mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm +/-6%
     1.395.000,00
PM-491A Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM491
-Kết cấu: 3 chân, 1 vít + vách ngang chịu lực- Lá kín, màu Ghi
-Đặc điểm: móc dày 1.0 mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm +/-6%
     1.395.000,00
3 PM-503 Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM503
-Kết cấu: 2 chân, 2 vít + 3 thanh chữ K chịu lực- màu Ghi
-Đặc điểm: móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm +/-6%
     1.495.000,00
4 PM-482 Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR P482
-Kết cấu: 2 chân,2 vít + 3 thanh chữ K chịu lực- màu vàng Kem
đặc điểm: móc dày 1.1mm vai và chân chịu lực dày 1.15mm +/-6%
     1.785.000,00
DÒNG SẢN PHẨM TITADOOR SUPER DELUXE
5 PM-501K Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM501K
-kết cấu: 2 chân, 2 vít + 3 thanh chữ K chịu lực- màu vàng kem
-Đặc điểm: móc dày 1.35mm, vai và chân chịu lực dày 1.45mm +/-6%
     1.895.000,00
6 PM- 481K Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM 481K
-Kết cấu:2 chân, 2 vít+ 3 thanh chữ K thanh chịu lực, siêu thoáng- màu VK, café
-Đặc điểm: móc dày 1.35mm, vai và chân chịu lực dày 1.5- 1.85mm +/-6%
     2.250.000,00
7 PM- 960ST Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM960ST
-Kết cấu: nan kép, 2 chân, 3 thanh chữ K+ thanh chịu lực, siêu thoáng- màu VK, café
-Đặc điểm: móc dày 1.5mm, vai và chân chịu lực dày 1.6mm +/-6%
     2.350.000,00
8 PM- 800SD Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM800SD
-Kết cấu: 2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
-Đặc điểm: móc dày 1.6mm, vai và chân chịu lực dày 2.8-3.6mm +/-6%
     2.890.000,00
DÒNG SẢN PHẨM TITADOOR SUPER DELUXE- THẾ HỆ MỚI (dùng roon giảm chấn)
9 PM-2014 Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR PM2014
-Kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K vách ngang chịu lực- màu vàng kem
-Đặc điểm: móc dày 1.15mm vai và chân chịu lực dày 1.2-1.6mm +/-6%
     1.950.000,00
10 PM-600SE Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR PM600SE
-Kết cấu:2 chân dày,2 vít+ 2 thanh ngang chịu lực- màu vàng kem
-Đặc điểm: móc dày 1.35mm, vai và chân chịu lực dày 1.5-2.45mm +/-6%
     2.390.000,00
11 PM-500SC Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR PM500SE
-Kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K+ vách ngang chịu lực- màu café
-Đặc điểm: móc dày 1.4mm vai và chân chịu lực dày 1.55-2.5mm +/-6%
     2.550.000,00
12 PM-1020S Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR PM1020S
-Kết cấu:2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
-Đặc điểm: móc dày 1.55mm vai và chân chịu lực dày 1.6-2.6mm +/-6%
     2.690.000,00
PM-1060S Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR PM1060S
-Kêt cấu: 2 chân dày, 2 vít+ 2 thanh ngang chịu lực
-Đặc điểm: móc dày 1.88mm  vai và chân chịu lực dày 2.1- 3.5mm +/-6%
     3.590.000,00
13 PM-1295i Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR PM1295i
-Kết cấu: nan kép, 2 chân dày, 2 vít, thanh chịu lực, siêu thoáng- vàng kem+ café
-Đặc điểm: móc dày 1.75mm, vai và chân chịu lực 1.9- 2.95mm +/-6%
     3.390.000,00
Cửa Trong Suốt- TITADOOR POLYCACBONATE      3.900.000,00
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG CÔNG NGHỆ ĐỨC
(Áp dụng từ ngày 20/9/2016 cho đến khi có bảng giá mới thay thế)
STT MÃ SẢN PHẨM SẢN PHẨM ĐVT  ĐƠN GIÁ
(VND) 
BỘ TỜI NGOÀI MITECAL GỒM: MOTOR+ LẮC+ HỘP ĐK+ 2 TAY ĐK+ NÚT ÂM TƯỜNG+ CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN
1 M500 Bộ tời ngoài Mitecal M500 dùng cho cửa dưới 20m² bộ      4.900.000,00
2 M600 Bộ tời ngoài Mitecal M600 dùng cho cửa dưới 24m² bộ      5.900.000,00
3 M636 Bộ tời ngoài Mitecal M636 dùng cho cửa dưới 27m² bộ      6.300.000,00
4 M800 Bộ tời ngoài Mitecal M800 dùng cho cửa dưới 30m² bộ      8.500.000,00
5 M1000 Bộ tời ngoài Mitecal M1000 dùng cho cửa dưới 38m² bộ      9.900.000,00
BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR LINH KIỆN NHẬP KHẨU TỪ ĐỨC VÀ ĐÀI LOAN
1 T400 Bộ tời ngoài T400 dùng cho cửa dưới 16m² bộ      6.900.000,00
2 T600 Bộ tời ngoài T600 dùng cho cửa dưới 25m² bộ      8.900.000,00
3 T800 Bộ tời ngoài T800 dùng cho cửa dưới 30m² bộ      9.700.000,00
BỘ TỜI NGOÀI YH GỒM: MOTOR+ LẮC+ HỘP ĐK+ 2 TAY ĐK CHỐNG NƯỚC+ NÚT ÂM TƯỜNG- NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
1 YH3 Bộ tời ngoài YH300 dùng cho cửa dưới 14m² bộ      6.790.000,00
2 YH4 Bộ tời ngoài YH400 dùng cho cửa dưới 18m² bộ      7.300.000,00
3 YH5 Bộ tời ngoài YH500 dùng cho cửa dưới 24m² bộ      9.500.000,00
4 YH7 Bộ tời ngoài YH700 dùng cho cửa dưới 32m² bộ    15.900.000,00
BỘ TỜI NGOÀI YH- 369 GỒM: MOTOR+ LẮC+ HỘP ĐK + 2 TAY ĐK CHỐNG NƯỚC+ NÚT ÂM TƯỜNG- CN ĐÀI LOAN
1 YH3 Bộ tời ngoài YH300 dùng cho cửa dưới 14m² bộ      5.900.000,00
2 YH4 Bộ tời ngoài YH400 dùng cho cửa dưới 18m² bộ      6.300.000,00
3 YH5 Bộ tời ngoài YH500 dùng cho cửa dưới 24m² bộ      6.900.000,00
4 YH7 Bộ tời ngoài YH700 dùng cho cửa dưới 28m² bộ      7.900.000,00
BỘ TỜI NGOÀI YK GỒM: MOTOR+ LẮC+ HỘP ĐK+ NÚT TREO TƯỜNG+ TAY QUAY- CN ĐÀI LOAN
1 YK80 bộ tời ống 80N dùng cho cửa dưới 7m² bộ      5.290.000,00
2 YK100 bộ tời ống 100N dùng cho cửa dưới 7m² bộ      5.690.000,00
3 YK120 bộ tời ống 120N dùng cho cửa dưới 7m² bộ      5.950.000,00
4 YK180 bộ tời ống 180N dùng cho cửa dưới 7m² bộ      7.750.000,00
5 YK300 bộ tời ống 300N dùng cho cửa dưới 7m² bộ      9.500.000,00
PHỤ KIỆN KHÁC ( LỰA CHỌN THÊM/ MUA RỜI) CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG CÔNG NGHỆ ĐỨC
1 TU5 Bình lưu điện Titadoor UPS ( Lưu điện 24-28h) dùng cho bộ tời M600 bộ      4.500.000,00
2 TU8 Bình lưu điện Titadoor UPS ( Lưu điện 24-60h) dùng cho bộ tời M800 bộ      5.900.000,00
3 TU10 Bình lưu điện Titadoor UPS ( Lưu điện 24-60h) dùng cho bộ tời M1000 bộ      6.900.000,00
4 TĐKN Tay điều khiển bộ tời ngoài Mitecal cái         390.000,00
5 TĐKO Tay điều khiển bộ tời ống YK cái         450.000,00
6 TĐKĐL Tay điều khiển bộ tời ngoài YH- Titadoor ( Đài Loan) cái         490.000,00
7 BĐT Hệ thống báo động( dùng cho cửa có chức năng TD hoặc ĐC bộ         590.000,00
8 T94 Trục mạ kẽm 90 & 114 m         225.000,00
9 U76 Ray hộp dẫn hướng U76 m         200.000,00
10 U100 Ray hộp dẫn hướng U100 m         250.000,00
11 HTTD Hệ thống TD khi gặp vật cản bộ         990.000,00
12 HTĐC Hệ thống đảo chiều khi gặp vật cản bộ      1.150.000,00
Lưu ý:
-Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
-Đơn giá trên chỉ áp dụng cho cửa ≥5m² ( cửa < 5m² thì + thêm 40.000đ/m² cửa)
-Đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện trong nội thành TP. Cần Thơ
-Sơn màu vân gỗ: cộng thêm 250.000đ/m² - bảo hành 3 năm
-Sơn đặc biệt chống ăn mòn: cộng thêm 450.000đ/m²- bảo hành 20 năm
Sản Phẩm Được Bảo Hành
-60 tháng đối với màu sắc thân cửa
-18 tháng đối với motor và 12 tháng với các linh kiện khác của cửa cuốn
( Công ty không bảo hành cho những cửa cuốn lắp linh kiện không đúng công ty)                                                                                                                                                                                                                        v

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay16
  • Tháng hiện tại31,771
  • Tổng lượt truy cập532,648
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây